17 Ekim 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26322

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

HAKKINDA KANUN

 

             Kanun No. 5551                                                                                                 Kabul Tarihi : 13/10/2006

             MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki "Otuz" ibaresi "Yirmibeş" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde oylanır.

16/10/2006