Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5694
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TARIM ALANINDA TEKNİK, BİLİMSEL VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 09/10/2007
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 2.Yasama Yılı 5.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 10/10/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 11/10/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 15/10/2007
Resmi Gazete Numarası 26671
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/2
Esas Numarası 1/280
Başkanlığa Geliş Tarihi 02/02/2005
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunması öngörülerek; taraflar arasında tarım gıda sanayi, hayvancılık ve köyişleri alanlarında uşburluğunu güçlendirmek ve genişletmek amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 01/10/2007 01/10/2007 Raporunu Verdi 01/10/2007
Tali Komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 01/10/2007 01/10/2007 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 7
Kanun Numarası: 5694
(1/280 ) Bilgileri