15 Ekim 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26671

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AFGANİSTAN İSLAM

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TARIM ALANINDA

TEKNİK, BİLİMSEL VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5694                                                                                                Kabul Tarihi: 9/10/2007

             MADDE 1 – 6 Aralık 2004 tarihinde Antalya’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü"nün onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/10/2007