Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5057
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BAHREYN DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 14/01/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 42.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 16/01/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 19/01/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 20/01/2004
Resmi Gazete Numarası 35352
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/411
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/01/2003
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Ülkemizin coğrafî durumu ve uluslararası hava taşımacılığının ülkemiz üzerinden geçmesinin sağlayacağı yararlar göz önünde tutularak imzalanan ve hava trafiği ile ilgili millî kanun ve nizamlara uyulmak şartı ile iki ülke arasında hava seferlerinin yapılması için gerekli hukukî alt yapıyı oluşturan Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 20/01/2003 21/02/2003 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 20/01/2003 16/12/2003 Raporunu Verdi 11/12/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 309
Kanun Numarası: 5057
(1/411 ) Bilgileri