Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4925
Başlığı KARAYOLU TAŞIMA KANUNU
Kabul Tarihi 10/07/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 105.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 15/07/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 18/07/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 19/07/2003
Resmi Gazete Numarası 25173
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/354
Başkanlığa Geliş Tarihi 07/01/2003
Tasarının Başlığı Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Yurtiçi ve uluslararası yolcu ve veya taşıma hizmetlerinin, ülke ekonomisi ve sosyal hayatın gerektirdiği düzenli güvenli hale getirilmesi sektörüne giriş-çıkışların kontrol altına alınması, taşımacı, acenta,taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambar ve kargo işletmeciliği yapılmasıyla ilgili koşulların tespiti ile sigorta sisteminin sektörde zorunlu hale getirilmesi ayrıca sektörde çalışanların çalışma koşulları ile niteliklerinin belirlenmesi, mevzuata aykırı davranışlara uygulanacak müeyyidelerin saptanması hususlarında düzenlemeler yapılması ve Karayolu taşımacılığındaki hukuki boşlukların giderilmesi amacıyla hazırlanmış bulunan kot bir kanun tasarısı getirilmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 13/01/2003 20/05/2003 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 13/01/2003 20/05/2003 Raporunu Verdi 08/05/2003
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 13/01/2003 20/05/2003 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 141
Kanun Numarası: 4925
(1/354 ) Bilgileri