Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5692
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FİLDİŞİ SAHİLİ (KOTDİVUAR) CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 04/10/2007
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 2.Yasama Yılı 4.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 05/10/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 09/10/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 10/10/2007
Resmi Gazete Numarası 26669
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/2
Esas Numarası 1/342
Başkanlığa Geliş Tarihi 04/12/2006
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti HükümetiArasında Ekonomik Ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile ekonomik ve teknik ilişkilerin geliştirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşları arasında madencilik, tarım, sanayi, enerji, ulaştırma, bilişim, iletişim ve işbirliğinin uygun görüleceği diğer alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi gibi yöntemlerle karşılıklı münasebetlerin teşvik edilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki ekonomik ve teknik işbirliği anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 01/10/2007 01/10/2007 Raporunu Verdi 01/10/2007
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 01/10/2007 01/10/2007 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 5
Kanun Numarası: 5692
(1/342 ) Bilgileri