Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5206
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA BİTKİ KORUMA VE KARANTİNA ALANINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 30/06/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 108.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 02/07/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 05/07/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 06/07/2004
Resmi Gazete Numarası 25514
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/739
Başkanlığa Geliş Tarihi 30/12/2003
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunması öngörülmektedir. Anlaşma ile iki ülke arasında bitki koruma alanında işbirliğinin teşvik dilmesi, karşılıklı ticaretin yanında bitki ve bitkisel ürünlerin alışverişinin kolaylaştırılması, bitki sağlığı muayenesinin yapılması ve bitki sağlığına yönelik gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 12/01/2004 07/05/2004 Raporunu Verdi 06/05/2004
Tali Komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 12/01/2004 07/05/2004 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 442
Kanun Numarası: 5206
(1/739 ) Bilgileri