Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5122
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KOSTA RİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 07/04/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 70.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 12/04/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 13/04/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 14/04/2004
Resmi Gazete Numarası 25433
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/
Esas Numarası 1/474
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/01/2003
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Anlaşma ile ekonomik, sosyal ve çevre alanlarında teknik proje ve programların gerçekleştirilmesi, toplumsal örgütler, özel ve sosyal sektörler, üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma kurumları ve hükümet dışı örgütler arasında temas kurulması, işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 24/01/2003 17/02/2004 Raporunu Verdi 12/02/2004
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 24/01/2003 05/03/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 378
Kanun Numarası: 5122
(1/474 ) Bilgileri