Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5239
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOSOVA GEÇİCİ ÖZYÖNETİM KURUMLARI (SAĞLIK BAKANLIĞI) ADINA GÖREV YAPAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSAVA GEÇİCİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 20/10/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 8.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 22/10/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 26/10/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 27/10/2004
Resmi Gazete Numarası 25626
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/762
Başkanlığa Geliş Tarihi 20/02/2004
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Geçici Öz Yönetim Kurumları (Sağlık Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir. Anlaşma ile; sağlık personeli ve uzman değişimi, sağlıkla ilgili tüm konularda bilgi ve deneyim alışverişi, resmi tedavi kurumları arasında ticari esaslara dayalı hasta teatisi v.b. yollarla işbirliği yapılması amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 26/02/2004 30/06/2004 Raporunu Verdi 24/06/2004
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 26/02/2004 30/06/2004 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 626
Kanun Numarası: 5239
(1/762 ) Bilgileri