Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5638
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) TİCARET VE KALKINMA BANKASI ARASINDA MERKEZ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 02/05/2007
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 97.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 04/05/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 17/05/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 18/05/2007
Resmi Gazete Numarası 26526
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/5
Esas Numarası 1/1307
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/02/2007
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşması'nın onaylanması öngörülmekte, EİT üyesi ülkeler arasındaki bölgesel ticaretin artması ve ülkemiz başta olmak üzere EİT üyesi ülkelerin iktisadi kalkınma sürecinin hızlanmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 20/02/2007 22/03/2007 Raporunu Verdi 22/03/2007
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 20/02/2007 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 20/02/2007 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1378
Kanun Numarası: 5638
(1/1307 ) Bilgileri