Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4465
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İKİ ÜLKE VATANDAŞLARINA İLAVE KOLAYLIKLAR TANINMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 03/11/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 14.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 04/11/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 09/11/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 11/11/1999
Resmi Gazete Numarası 23873
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/533
Başkanlığa Geliş Tarihi 15/09/1999
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Tasarının Özeti Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaklık Konseyi’nin 19 Temmuz 1999 tarihinde düzenlediği toplantıda imzalanan ve karşılıklı olarak iki ülkede yaşayan ve çalışan diğer ülke vatandaşlarının karşılaştıkları bürokratik formaliteleri azaltmak amacını taşıyan Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 01/10/1999 15/10/1999 Raporunu Verdi 14/10/1999

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 184
Kanun Numarası: 4465
(1/533 ) Bilgileri