Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5303
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ MALİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TEMİN EDİLECEK MALİ YARDIMLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 22/02/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 61.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 24/02/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 25/02/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 26/02/2005
Resmi Gazete Numarası 25739
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/861
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/07/2004
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Birliği Arasındaki Mali İşbirliği Çercevesinde Temin Edilecek Mali Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti 14 Mayıs 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Birliği Arasındaki Mali İşbirliği Çercevesinde Temin Edilecek Mali Yardımların Uygulanmasına İlişkin (1999 da imzalanan MEDA çerceve Anlaşması'nın yerini alacak) yeni "Çerçeve Anlaşma"nın Onaylanmasının Uygun Bulunması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Çevre Komisyonu 23/11/2004 26/11/2004 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 16/07/2004 26/11/2004 Raporunu Verdi 25/11/2004
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 14/01/2005 10/02/2005 Raporunu Verdi 03/02/2005
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 16/07/2004 26/11/2004 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 694
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı Eki) 694/1
Kanun Numarası: 5303
(1/861 ) Bilgileri