Kanun

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Malî İşbirliği

Çerçevesinde Temin Edilecek Malî Yardımların

Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

          Kanun No. 5303                                                                   Kabul Tarihi : 22.2.2005

 

             MADDE 1. — 14 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki malî işbirliği çerçevesinde temin edilecek malî yardımların uygulanmasına ilişkin "Çerçeve Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25 Şubat 2005