Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5427
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA SERBEST TİCARET BİRLİĞİ (EFTA) DEVLETLERİ ARASINDA ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE OLUŞTURULAN TÜRKİYE-EFTA ORTAK KOMİTESİNİN 1/2004 VE 2/2004 SAYILI KARARLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANU
Kabul Tarihi 28/10/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 4.Yasama Yılı 14.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 01/11/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 02/11/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 06/11/2005
Resmi Gazete Numarası 25985
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/928
Başkanlığa Geliş Tarihi 08/11/2004
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye - EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Anlaşma "çerçevesinde oluşturulan ve Anlaşmanın Eklerini ve Protokollerini tadil etme yetkisi verilen Türkiye - EFTA Ortak Komitesinin KARARLARININ onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir. (Türkiye Cumhuriyeti İle EFTA Devletleri Arasında Anlaşma dan sonra halen EFTA ülkeleri ile gerçekleştirilen ticarette ithalat ve ihracat kısıtlamaları uygulanmadığından 1/2004 ve 2/2004 sayılı Kararlarla bu duruma uygun olarak Anlaşmanın VIII sayılı ve IV sayılı ekleri iptal edilmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 11/11/2004 24/02/2005 Raporunu Verdi 24/02/2005
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 11/11/2004 24/02/2005 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 823
Kanun Numarası: 5427
(1/928 ) Bilgileri