Kanun

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)

Devletleri Arasında Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan

Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004

Sayılı Kararlarının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

             Kanun No. 5427                                                                                             Kabul Tarihi: 28.10.2005

             MADDE 1. — 10 Aralık 1991 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Anlaşma” çerçevesinde oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1.7.2004 tarihli ve 1/2004, 2/2004 sayılı kararlarının onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2 Kasım 2005