TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLİSTİN YÖNETİMİ ADINA

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ GEÇİCİ SERBEST

TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5301

 

Kabul Tarihi : 10.2.2005      

 

MADDE 1. - 20 Temmuz 2004 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

SIRA SAYISI 787 FİLM OLDUĞUNDAN KANUNA EKLENEMEMİŞTİR.