Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5301
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLİSTİN YÖNETİMİ ADINA FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ GEÇİCİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 10/02/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 57.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 11/02/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 15/02/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 16/02/2005
Resmi Gazete Numarası 25/729
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/890
Başkanlığa Geliş Tarihi 15/09/2004
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti İle Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Türkiye Cumhuriyeti İle Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun bulunması öngörülmektedir. Anlaşma ile; taraflar arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması ve güçlendirilmesi, mal ticaretindeki kısıtlamaların kaldırılması uygun rekabet koşullarının yaratılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve tarafların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 17/09/2004 03/02/2005 Raporunu Verdi 03/02/2005
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 17/09/2004 03/02/2005 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 787
Kanun Numarası: 5301
(1/890 ) Bilgileri