Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5343
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 29/04/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 92.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 03/05/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 04/05/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 05/05/2005
Resmi Gazete Numarası 25806
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/972
Başkanlığa Geliş Tarihi 15/02/2005
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile gerçek ve tüzel kişilerin aynı gelir üzerinden iki devlete birden vergilendirilmesini (çifte vergilendirmeyi) önleyen ve vergi kaçakçılığına engel olan ve Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 24/02/2005 01/04/2005 Raporunu Verdi 31/03/2005
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 24/02/2005 01/04/2005 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 854
Kanun Numarası: 5343
(1/972 ) Bilgileri