TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE NİKARAGUA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ  ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

Kanun No. 7311

 

   Kabul Tarihi: 16/3/2021      

 

      MADDE 1- (1) 6 Aralık 2016 tarihinde Nassau’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.