Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4834
Başlığı 2001 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNU
Kabul Tarihi 29/03/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 58.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 29/03/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 31/03/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 03/04/2003
Resmi Gazete Numarası 25068 (Mükerrer)
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/280
Başkanlığa Geliş Tarihi 30/07/2002
Tasarının Başlığı 2001 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti 2001 Mali Yılı Kesinhesap
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 04/12/2002 19/03/2003 Raporunu Verdi 16/03/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 78
Kanun Numarası: 4834
(1/280 ) Bilgileri