Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4915
Başlığı KARA AVCILIĞI KANUNU
Kabul Tarihi 01/07/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 100.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 02/07/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 10/07/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 11/07/2003
Resmi Gazete Numarası 25165
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/286
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/12/2002
Tasarının Başlığı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile; Av ve yaban hayatı kaynaklarını korumak, geliştirmek, ekonomiye faydalı hale getirmek, avcılık ve av turizmine ilişkin esasları düzenlemek, avcıları, eğitmek ve avcılıkla ilgili diğer esaslar düzenlemektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 19/12/2002 24/02/2003 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Çevre Komisyonu 19/12/2002 30/12/2002 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 19/12/2002 24/02/2003 Raporunu Verdi 20/02/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 60
Kanun Numarası: 4915
(1/286 ) Bilgileri