7 Mart 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26455

KANUN

UÇUŞ, PARAŞÜT, DENİZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞA ADAM HİZMETLERİ

TAZMİNAT KANUNU VE 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5590                                                                                                     Kabul Tarihi : 1/3/2007

             MADDE 1 – 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun adı "Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu" olarak değiştirilmiş ve aynı Kanunun;

             a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "kuvvet komutanlıklarınca" ibaresi "kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca",

             b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kuvvet komutanının" ibaresi "kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının",

             c) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Kuvvet Komutanlarının" ibaresi "Kuvvet Komutanlarının, Jandarma Genel Komutanının veya Sahil Güvenlik Komutanının",

             ç) 7 nci maddesinin (d) bendinde yer alan "kuvvet komutanlıklarınca" ibaresi "kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca",

             d) 11 inci maddesinde yer alan "Kuvvet Komutanlıklarınca" ibaresi "kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca",

             e) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Kuvvet Komutanlıklarınca" ibaresi "kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca",

             f) 15 inci maddesinde yer alan "Kuvvet Komutanlıklarınca" ibaresi "kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca",

             olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/3/2007