ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA

KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ

HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 4500

 

Kabul Tarihi : 28.12.1999

MADDE 1. – 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 1. – 31 Aralık 1999 tarihi tam gün genel tatildir.

Mahiyetleri itibarıyla sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.