Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4578
Başlığı İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi 08/06/2000
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 107.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 09/06/2000
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 12/06/2000
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 13/06/2000
Resmi Gazete Numarası 24078
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/403
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/06/1999
Tasarının Başlığı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tetkik merciinin verdiği kararların temyiz edilmesindeki "beşyüzbin" liralık sınır "onmilyon" liraya yükseltilmiş, bu sınırın 1.1.1998 tarihinden itibaren iki, 1.1.2000 yılından itibaren dört katı olarak uygulanması hükme bağlanmıştır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 29/06/1999 04/02/2000 Raporunu Verdi 03/02/2000

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 329
Kanun Numarası: 4578
(1/403 ) Bilgileri