Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5173
Başlığı İLLER BANKASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 18/05/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 90.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 20/05/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 21/05/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 22/05/2004
Resmi Gazete Numarası 25469
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/796
Başkanlığa Geliş Tarihi 26/04/2004
Tasarının Başlığı İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti İller bankasının sermayesinin üçyüztrilyondan üçkatrilyona çıkarılması ve bu sermayenin Bakanlar Kurulu kararı ile beş misline kadar artırılabilmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 03/05/2004 06/05/2004 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 03/05/2004 06/05/2004 Raporunu Verdi 05/05/2004

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 440
Kanun Numarası: 5173
(1/796 ) Bilgileri