Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4854
Başlığı BAZI KANUNLARDAKİ CEZALARIN İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR KANUN
Kabul Tarihi 24/04/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 71.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 25/04/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 05/05/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 06/05/2003
Resmi Gazete Numarası 25100
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/545
Başkanlığa Geliş Tarihi 25/03/2003
Tasarının Başlığı Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Çeşitli kanunlardaki hürriyeti bağlayıcı ceza ve para cezaları idari para cezasına dönüştürülmekte, para cezalarını verme yetkisi o yerin en büyük mülki amirine bırakılmakta, ilgililerin itiraz hakları ve bu hakların kullanımına ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 29/03/2003 08/04/2003 Raporunu Verdi 08/04/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 118
Kanun Numarası: 4854
(1/545 ) Bilgileri