CIVAYA İLİŞKİN MİNAMATA SÖZLEŞMESİNİN BEYAN İLE BİRLİKTE ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

Kanun No. 7360

 

     Kabul Tarihi: 15/2/2022      

 

MADDE 1- (1) 24 Eylül 2014 tarihinde New York’ta imzalanan “Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesi”nin beyan ile birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.