Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5006
Başlığı İMAR KANUNU İLE İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi 03/12/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 23.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 05/12/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 16/12/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 17/12/2003
Resmi Gazete Numarası 25319
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/624
Başkanlığa Geliş Tarihi 19/06/2003
Tasarının Başlığı İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişikli Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Arsa düzenleme ortaklık payı % 35'ten % 40'a yükseltilmekte, imar planlarında veya ıslah planlarında kamuya ayrılan alanlarda kalan ve imar uygulamasında imar haklarını alan gecekondu ve yapı sahiplerine mülkiyetleri altında bulunan yapılarını belediye sınırları içerisinde ilgili belediyelerin, belediye sınırları dşında valiliğin yazılı ihtarı üzerine otuz gün içinde yıkması ve yapının enkazını kaldırması zorunluluğu getirilmektedir. Yazılı ihtara ragmen sahibince yıkılmayan veya enkazı kaldırılmayan yapıların valilik veya ilgili belediye tarafından tebligata gerek kalmadan yıkılarak kaldırılacağı hükme bağlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 23/06/2003 07/10/2003 Raporunu Verdi 30/07/2003
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 23/06/2003 04/07/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 267
Kanun Numarası: 5006
(1/624 ) Bilgileri