Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5729
Başlığı SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 23/01/2008
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 2.Yasama Yılı 53.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 28/01/2008
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 11/02/2008
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 12/02/2008
Resmi Gazete Numarası 26785
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/2
Esas Numarası 1/437
Başkanlığa Geliş Tarihi 07/03/2007
Tasarının Başlığı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile haklarında mevzuat hükümlerinde herhangi bir düzenleme bulunmayan kurusıkı olarak tabir edilen ses veya gaz fişeği atabilen tabancaların, imali, ithali, taşınması ve bulundurulması hususları düzenlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 22/10/2007 13/10/2007 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon İçişleri Komisyonu 22/10/2007 13/10/2007 Raporunu Verdi 07/11/2007
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 22/10/2007 13/10/2007 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 54
Kanun Numarası: 5729
(1/437 ) Bilgileri