Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5218
Başlığı ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi 14/07/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 115.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 16/07/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 20/07/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 21/07/2004
Resmi Gazete Numarası 25529
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/831
Başkanlığa Geliş Tarihi 23/06/2004
Tasarının Başlığı Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti 5170 sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişiklik doğrultusunda bazı kanunlarda yer alan ölüm ve idam cezalarına ilişkin hükümler kaldırılmakta ve bu kanunlarda yer alan ölüm veya idam cezasını gerektiren fiillerin karşılığında ağırlaştırılmış muebbet ağır hapis cezası öngörülmekte, öngörülen ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasının infazına ilişkin hükümlerine yer verilmekte; ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasının bir başka ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasıyla, müebbet ağır hapis cezasıyla veya hürriyeti bağlayıcı cezayla içtimaına ilişkin özel hükümlere yer verilmekte; Genelkurmay Başkanlığınca Yükseköğretim Kuruluna üye seçilmesine imkan veren Yükseköğretim Kanunundaki hüküm yürürlükten kaldırılmakta; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin Haberleşme Yüksek Kurulu üyeleri arasından çıkarılması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 25/06/2004 30/06/2004 Raporunu Verdi 28/06/2004

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 624
Kanun Numarası: 5218
(1/831 ) Bilgileri