Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5491
Başlığı ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 26/04/2006
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 4.Yasama Yılı 94.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 28/04/2006
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 12/05/2006
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 13/05/2006
Resmi Gazete Numarası 26167
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/
Esas Numarası 1/322
Başkanlığa Geliş Tarihi 23/12/2002
Tasarının Başlığı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Çevre Kanununda yapılması öngörülen değişiklikle; hızlı şehirleşme ve endüstrileşmeyle birlikte artan hava, su, toprak kirliliğinde ve diğer çevre sorunlarında etkin bir çevre yönetiminin sağlanması, ayrıca mevcut ceza hükümlerinin ağırlaştırılması amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 26/12/2002 13/04/2005 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Çevre Komisyonu 26/12/2002 13/04/2005 Raporunu Verdi 07/04/2005
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 26/12/2002 13/04/2005 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 21/02/2003 13/04/2005 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 871
Kanun Numarası: 5491
(1/322 ) Bilgileri