Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5256
Başlığı AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 10/11/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 16.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 11/11/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 12/11/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 13/11/2004
Resmi Gazete Numarası 25642
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/
Esas Numarası 1/330
Başkanlığa Geliş Tarihi 26/12/2002
Tasarının Başlığı Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması için gerekli araştırmaları yapmak ve projeler geliştirmek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak, aile ile ilgili milli bir politikanın oluşmasına yardımcı olmak üzere Başbakanlığa bağlı Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esaslar düzenlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 30/12/2002 14/07/2004 Raporunu Verdi 09/07/2004
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 30/12/2002 25/07/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 661
Kanun Numarası: 5256
Esas Alınan Tasarı Teklif : 1/330
Birleşenler
1/148
1/169
(1/330 ) Bilgileri