Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4800
Başlığı SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 30/01/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 29.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 31/01/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 03/02/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 04/02/2003
Resmi Gazete Numarası 25014
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/309
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/12/2002
Tasarının Başlığı Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Sınıraşan örgütleri suçların önlenmesi ve daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi için Uluslararası İşbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için yapılan sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 19/12/2002 20/01/2003 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 19/12/2002 20/01/2003 Raporunu Verdi 17/01/2003
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 19/12/2002 27/12/2002 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 29
Kanun Numarası: 4800
(1/309 ) Bilgileri