Kanun

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik

Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 

             Kanun No. 5374                                                                                               Kabul Tarihi : 24.6.2005

 

             MADDE 1. — 2.3.2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1.1.2005 ilâ 31.12.2005 tarihleri" ibaresi "1.6.2003 ilâ 31.12.2005 tarihleri" olarak, ikinci fıkrası ise "Bu işletmelere 2005 yılı içinde doğalgaz verilmesi halinde, maliyet farkına ilişkin hesaplama ve ödemeler, doğalgaz verildiği tarihten önceki dönemle sınırlı tutulur." şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5 Temmuz 2005