Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4896
Başlığı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE SİGORTA MURAKABE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 17/06/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 94.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 18/06/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 23/06/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 24/06/2003
Resmi Gazete Numarası 25148
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/525
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/02/2003
Tasarının Başlığı Karayolları Trafik Kanunu ile Sigorta Murakabe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti İflas kararı beklenmeden şirketlerin mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi durumunda Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabından ve teminatlardan sigortalılara ödeme yapılabilmesi imkanı getirilmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 17/02/2003 06/03/2003 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 17/02/2003 05/03/2003 Raporunu Verdi 05/03/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 70
Kanun Numarası: 4896
(1/525 ) Bilgileri