Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5174
Başlığı TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU
Kabul Tarihi 18/05/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 90.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 20/05/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 31/05/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 01/06/2004
Resmi Gazete Numarası 25479
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/789
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/04/2004
Tasarının Başlığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Tasarısı ile mevcut 5590 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılarak, ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar düzenlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 16/04/2004 12/05/2004 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 16/04/2004 12/05/2004 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 16/04/2004 12/05/2004 Raporunu Verdi 11/05/2004

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 452
Kanun Numarası: 5174
(1/789 ) Bilgileri