Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5190
Başlığı CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 16/06/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 102.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 18/06/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 29/06/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 30/04/2004
Resmi Gazete Numarası 25508
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/824
Başkanlığa Geliş Tarihi 08/06/2004
Tasarının Başlığı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Devlet güvenlik mahkemelerince verilmiş olup da Yargıtayda bulunan dava dosyaları hakkında yapılacak işlemlerin hükme bağlanması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 09/06/2004 11/06/2004 Raporunu Verdi 10/06/2004

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 582
Kanun Numarası: 5190
(1/824 ) Bilgileri