Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5409
Başlığı İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİNE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 06/10/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 4.Yasama Yılı 4.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 07/10/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 11/10/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 12/10/2005
Resmi Gazete Numarası 25964
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/940
Başkanlığa Geliş Tarihi 20/12/2004
Tasarının Başlığı İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Strazburg'da İmzalanan İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi'ne Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokolün onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir. (Protokolün onaylanması ile ölüm cezasının savaş ve yakın savaş tehlikesi zamanları da dahil olmak üzere her durumda kaldırılması öngörülmektedir.)
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 24/12/2004 11/02/2005 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 24/12/2004 11/02/2005 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 24/12/2004 11/02/2005 Raporunu Verdi 03/02/2005

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 793
Kanun Numarası: 5409
(1/940 ) Bilgileri