Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

14 Nisan 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25433

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

— Bazı Anlaşma ve Sözleşmelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130 ve 5131 Sayılı Kanunlar

RÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2004/7064 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7124 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

— Ulaştırma Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

— Anadolu Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BUSAM) Yönetmeliği

— Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

— Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUÇAM) Yönetmeliği

— Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Patates Kanseri [Synchytrium endobioticum (Schilberszky) Percival] ile Mücadele Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/61)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2004/16)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/19)

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 3 Adet Karar

Danıştay Kararı

— Danıştay Başkanlar Kurulunun 2004/6 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

 

Kanun No. 5109

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdarî Yardım

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5110

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 22 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve

Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5111

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 29 Temmuz 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin

Avrupa Anlaşması ve Ek Protokolünün Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5112

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından 13 Ekim 1980 tarihinde imzalanan “Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması (ETS 84)” ve Ek Protokol (ETS 89)’ünün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5113

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti adına 2 Temmuz 2001 tarihinde Paris’te imzalanan “Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın

Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda

Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5114

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 6 Mart 2002 tarihinde Kiev’de imzalanan “KaradenizEkonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırası”nın çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5115

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — Türkiye tarafından 10 Ocak 1997 tarihinde imzalanan “Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak

Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5116

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 3 Mart 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin

Lahey Anlaşmasının Cenevre Metnine Katılmamızın

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5117

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 2 Temmuz 1999 tarihinde Cenevre’de düzenlenen Diplomatik Konferans’ta kabul edilen “Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması’nın Cenevre Metni”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5118

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 27 Ekim 1994 tarihinde Cenevre’de yapılan diplomatik konferans ile kabul edilen “Marka Kanunu Andlaşması”na katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Ticaret,Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5119

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 1 Eylül 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret,Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Genel Ticari,Ekonomik,Kültürel

ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5120

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 21 Eylül 2000 tarihinde Libreville’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticari,Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5121

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 28Eylül 2000 tarihinde Brazaville’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret,Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5122

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 16 Nisan 2001 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5123

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 17 Nisan 2001 tarihinde Kingston’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği

Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5124

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 10 Aralık 2001 tarihinde Venezuela’nın Margarita Adasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük

Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim,

Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5125

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 9 Haziran 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Kültür, Sanat,Eğitim,Bilim, Teknoloji,

Spor, Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5126

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 14 Ekim 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Sanat, Eğitim, Bilim, Teknoloji, Spor,Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5127

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 2 Ekim 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil

Sağlanması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5128

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — Türkiye tarafından 13 Aralık 2000 tarihinde Lahey’de imzalanan “Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme”nin ekli çekince ve beyanlar ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5129

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 25 Mart 2000 tarihinde Tunus’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa

Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun

Bulunduğu Hakkında Kanun

 

Kanun No. 5130

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti adına 1 Eylül 1980 tarihinde imzalanan “Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol”ün beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Karayolu ile İlgili Uluslararası

Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5131

Kabul Tarihi : 7.4.2004

MADDE 1. — 11 Haziran 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7064

9 Mayıs 1994 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 14/1/2004 tarihli ve 5050 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 19/3/2004 tarihli ve EİGY/108976 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdüllatif ŞENER

     

Başbakan V.

     

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

E. MUMCU

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. AKSU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M. H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Letonya Cumhuriyeti Hükümeti;

Turizm alanında daha yakın bir işbirliği tesis etmeyi arzu ederek,

Turizmin yalnızca her iki ülke ekonomisinin gelişmesi için değil bunun yanısıra karşılıklı dostluk bağlarının daha da gelişmesine yönelik önemini kabul ederek,

Helsinki'de 1 Ağustos 1975 tarihinde imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Nihai Senedinin turizmin gelişmesine yönelik hükümlerini gözönüne alarak,

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır;

MADDE 1

Taraflar, iki ülke arasındaki turizm alanında ilişkilerin gelişmesi ve genişlemesine özel bir önem vereceklerdir.

MADDE 2

Taraflar, iki ülke arasındaki turist trafiğinin arttırılmasına yönelik olarak en iyi yolları bulmak amacıyla turizm ile ilgili kurum ve kuruluşları arasındaki yakın işbirliğini teşvik edeceklerdir.

MADDE 3

İki ülke arasındaki sözkonusu turist trafiğinin arttırılması hususunu gözönüne alarak Taraflar, organize turlar, gençlik turizmi ve çeşitli kültürel ve sportif olayları geliştireceklerdir.

Bu tür faaliyetleri gerçekleştirmek amacı ile Taraflar, tüm ulaşım araçları ile yapılacak turizmi geliştireceklerdir.

MADDE 4

Taraflar, her bir ülkedeki turizm olanakları hakkında vatandaşlarının daha iyi haberdar olmalarını teminen uygun imkanları sağlayacaklardır.

Bu amaçla, Taraflar, deneyim ve turistik yayınlar, araştırma materyalleri ve turizm alanındaki istatistikler ve diğer temel bilgilerin değişimini arttıracaklardır.

MADDE 5

Halihazırdaki Anlaşmanın uygulanması ve turizm alanında karşılıklı öneme haiz diğer problemleri incelemek amacıyla Tarafların ilgili Turizm kuruluşları müzakereler yapılması ve protokoller imzalanmasını teminen iki yılda bir kez toplanacaklardır.

MADDE 6

İşbu Anlaşma, Anlaşmanın yürürlüğe girmesine yönelik yasal gereklerin tamamlanmasına takiben, Taraflardan birinin diğerine son bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

MADDE 7

İşbu Anlaşma 5 (beş) yıllık bir süre için yürürlükte kalacaktır. Taraflardan biri sözkonusu sürenin sona ermesinden 6 ay önce diplomatik kanallar yoluyla fesih ihbarında bulunmadıkça otomatik olarak birer yıllık süreler halinde yenilenecektir.

Ankara'da 9 Mayıs 1994 tarihinde Türkçe-Letonyaca ve İngilizce her üçüde eşit derecede geçerli olmak üzere ikişer nüsha olarak düzenlenmiştir. Herhangi bir uyuşmazlık halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

                                      TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                                   LETONYA CUMHURİYETİ

                                            HÜKÜMETİ ADINA                                                                                                 HÜKÜMETİ ADINA

 

 

Agreement Between the Government of the Republic of

Turkey and the Government of the Republic of

Latvia on Cooperation in the

Field of Tourism

 

The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Latvia (hereinafter referred to as "The Parties")

- Desiring to establish closer cooperation in the field of tourism,

- Recognizing the importance of tourism not only for the development of the economy of both countries, but also for wider development of mutual friendly relations,

- Considering the provisions concerning promotion of tourism the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, done at Helsinki on 1 st August, 1975,

Have agreed as follows :

ARTICLE I

The Parties shall devote special attention to the development and expansion of relations between the two countries in the field of tourism.

ARTICLE II

The Parties shall encourage close cooperation between organizations and institutions involved in tourism to find the best ways of intensifying tourist traffic between the countries.

 ARTICLE III

In view of intensifying the aforementioned tourist traffic between the two countries, the Parties shall promote organized tours, youth tourism, and groups of cultural and sport events.

In order to realize such activities, both Parties shall promote the tourism by all means of transport.

ARTICLE IV

The Parties shall make proper facilities so that their citizens be better informed about possibilities of tourism in either country.

For this purpose, both Parties shall promote the exchange of experience, the exchange of tourism publications, research material, statistical and other basic information in the field of tourism.

ARTICLE V

For the implementation of the present Agreement and for the examination of any other problems of mutual interest in the field of tourism, the respective Tourist Authorities of the Parties shall meet for consultations and for the conclusion of the executive protocols, once in two years.

ARTICLE VI

This Agreement shall come into force as from the date of the last notification by either Party to the other, through diplomatic channels, that it has complied with its legal reguirements for the entry into force of the present.

ARTICLE VII

The Present Agreement shall remain in force for a period of five years. It shall thereafter be tacitly renewed for successive periods of one year, unless denounced in writing, through diplomatic channels, by either Party six months before the expire of any one period.

Done at Ankara on May 9, 1994 in the Latvian, Turkish and English languages, all of which are egually authentic. In case of divergence English text shall prevail.

 

 

                                                      FOR THE GOVERNMENT OF                                                            FOR THE GOVERNMENT OF

                                                       THE REPUBLIC OF TURKEY                                                             THE REPUBLIC OF LATVIA

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7124

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığı’nın 2/4/2004 tarihli ve 014652 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 5/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. BAŞESGİOĞLU

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

G. AKŞİT

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

B. YILDIRIM

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda

Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

13 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-5395

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : a) 09/04/2004 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-305-5223 sayılı yazımız.

b) 09/04/2004 tarih ve B.01.0.KKB.01-06-87-2004-386 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2004 tarihinden itibaren Japonya, Hong Kong (Çin Halk Cumhuriyeti) ve Singapur’a giden Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

14 Nisan 2004 tarihinden itibaren Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan V.

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-93-2004-419

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 09/04/2004 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-305-5223 sayılı yazınız.

(b) 09/04/2004 tarih ve B.01.0.KKB.01-06-87-2004-386 sayılı yazımız.

(c) 13/04/2004 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-305-5395 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2004 tarihinden itibaren Japonya, Hong Kong (Çin Halk Cumhuriyeti) ve Singapur’a giden Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

14 Nisan 2004 tarihinden itibaren Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

13 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-5396

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Nisan 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan V.

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-94-2004-420

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 13 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5396 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Nisan 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

13 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-5408

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Süreci Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 14 Nisan 2004 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan V.

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-95-2004-421

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 13 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5408 sayılı yazınız.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Süreci Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 14 Nisan 2004 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Atama Kararı

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5725

1 — Denizcilik Müsteşarlığında münhal bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Samsun Bölge Müdürlüğüne Kadir TEMİZ’in atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

13 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                     B. YILDIRIM

             Başbakan                                 Ulaştırma Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliğinin

4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 23/11/2001 tarihli ve 24592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anadolu Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2003-2004 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Beykent Üniversitesinden:

Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar

Merkezi (BUSAM) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Beykent Üniversitesi Stratejik ve Araştırmalar Merkezi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Beykent Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir birim olmak üzere Yükseköğretim Kurulu kararıyla kurulmuştur. Bu Yönetmelikte, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Merkez olarak anılacaktır.

Amaç

Madde 2 — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki ilkeler doğrultusunda dış politika tezlerinin belirlenmesi veya bilimsel temellerinin araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtılması; ikili, bölgesel ve küresel işbirliği çerçevesinde ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmaların yapılması, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürütülerek bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılması amaçlanmaktadır.

Faaliyet Alanları

Madde 3 — 2 nci maddede belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlamak üzere Merkez;

a) Madde 2’de yer alan ulusal ve uluslararası organizasyonlarla, teknik işbirliği yaparak proje gerçekleştirme ve ortak araştırma olanaklarını sağlar.

b) Beykent Üniversitesinin tüm akademik birimleri ile, disiplinlerarası projeleri geliştirir ve bu alanda yapılacak çalışmaları özendirir.

c) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmelerini yapar. Üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarır. Ders materyallerinin güncelleştirmesi ve benzeri amaçlar için kullanıma açar ve stratejik araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlar.

d) İstekte bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verir.

e) Rektörlüğün belirleyeceği konularda çalışmalar yapar.

Örgütlenme

Madde 4 — Merkezin organları;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Çalışma Birimleri ve Proje Gruplarından oluşur.

Müdür

Madde 5 — Müdür, Rektör tarafından Beykent Üniversitesinin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden atanabilir. Müdür, çalışmalarında kendine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Müdür Yardımcısı seçer. Müdürün yokluğunda Müdür Yardımcısı Müdürlük görevini vekaleten yürütür. Vekalet altı aydan fazla sürerse Rektör tarafından yeni Müdür atanır.

Müdürün Görevleri

Madde 6 — a) Beykent Üniversitesinin politikaları çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Beykent Üniversitesi Rektörlüğünün istekleri doğrultusunda hedefler belirlemek.

b) Beykent Üniversitesi birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaları başlatmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve belgelendirmek.

c) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin ve bağlı birimlerinin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak.

e) Merkez ve ona bağlı alt birimlerin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, üç aylık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörlüğün onayına sunup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamak.

f) Merkezin hedeflerine varış oranlarının analiz ve değerlendirmesini yapmak.

g) Yayımlanması yada Beykent Üniversitesi dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — Yönetim Kurulu, Beykent Üniversitesinin farklı birimlerinde görev yapmakta olan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen 4 üye ve Merkez Müdüründen oluşur. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Merkez Müdürü yürütür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye, tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilk görevlendirme sırasında uygulanan esaslar çerçevesinde yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 — Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez olmak üzere toplanır. Gerekli hallerde Müdür, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Müdür ve Kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Çalışma birimleri ve proje gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma kurallarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak ve örgütsel yönergeleri hazırlamak,

d) Ortak çalışmalar için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğinin ilke ve kurallarını saptamak ve hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,

e) Yıllık Faaliyet Programını incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.

Çalışma Birimleri ve Proje Grupları

Madde 9 — Geniş kapsamlı çalışmaların Merkeze bağlı birimlerce ve proje grupları oluşturularak yürütülmesinin gerekli olduğu durumlarda, Müdürün önerisi, Yönetim Kurulu kararı ve Rektör onayıyla, Çalışma Birimleri ve Proje Grupları oluşturulabilir. Birim ve Grupların kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca düzenlenir.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Erciyes Üniversitesinden:

Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Yasal Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 9/7/2002 tarihli ve 24810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4/a maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Amaç ve Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesinin Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında:

a) Öğrencilerin eğitim-öğretim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak,

b) Öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni bir olanak sağlayarak derslerdeki yığılmaları önlemek,

c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ve ancak yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla yararlanmak,

d) Diğer yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitemiz eğitim-öğretim olanaklarından yararlanmalarını sağlamak,

e) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamak,

f) Öğrencilere düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkanı sağlamaktır.

Derslerin Açılması

Madde 3 — Yaz okulunda dersler, ilgili bölüm başkanlığının teklifi, birim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile açılır.

Yaz Okulu Ücreti

Madde 4 — Öğrencilerden alınacak Yaz Okulu Ücreti, Bütçe Uygulama Talimatı ile Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun konu ile ilgili kararları göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti ise 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri ile Bütçe Uygulama Talimatı, Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun konu ile ilgili kararları göz önünde bulundurularak, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenim Süresi

Madde 5 — Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi 7 (yedi) haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde yaz okulu final sınavları yapılır. Yaz okulunda açılan her ders için güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Bahar yarıyılı sonunda yasal öğrenim süresini tamamlayan ve ek süre hakkı bulunmayan öğrenciler yaz okulundan yararlanamazlar.

Açılacak Dersler

Madde 6 — Normal eğitim-öğretim yarıyıllarında açılması gereken dersler, hiçbir şekilde yaz okuluna ertelenemez.

a) Yaz okulu eğitim-öğretim planları, ilgili birimin teklifi ile en geç bahar yarıyılı ders bitiminden bir ay önce Senato tarafından onaylanır.

b) Yaz okulu, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından en erken iki hafta sonra başlar.

c) Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla bir yaz döneminde en fazla 10 (on) kredilik ders alabilirler.

d) Yaz okulunda açılan derslere kayıt işlemi, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamalıdır. Ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri yaz okulu dersleri başlamadan önce, ilgili birim Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında yapılır.

e) Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma işlemi yapılamaz.

f) Öğrenciler, Üniversitemizde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 10 (on) kredi sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği diğer üniversitelerde yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. Lisans öğrencileri öğrenim süresi boyunca başka Üniversitelerin yaz okulundan en fazla 24 (yirmidört) kredilik, önlisans öğrencileri ise en fazla 16 (onaltı) kredilik ders alabilirler. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi ile ilgili işlemler Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

g) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı her yıl Senato tarafından belirlenir.

h) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava katılamayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

Öğretim Elemanları

Madde 7 — Yaz okulunda ders vermek isteğe bağlıdır.

Derslere Devam

Madde 8 — Öğrenciler, daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci final sınavına giremez. Yaz okulunda elde edilen derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim dönemleri için geçerli değildir.

Başarı ve Mezuniyet

Madde 9 — Öğrencilerin yaz okulunda başarılı oldukları derslerin notları dersin ait olduğu yarıyılda gösterilir. Yaz okulunda başarılı oldukları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun olmuş sayılırlar; diploma ile çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.

Diğer Hükümler

Madde 10 — Yaz okulunda eğitim-öğretim, sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlarda "Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ve ilgili birimlerin yönergelerine uyulur.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 11 — 12/12/2002 tarih ve 24961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Uludağ Üniversitesinden:

Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans

Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde

Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 7/8/2003 tarihli ve 25192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği”nin 20/c maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulayan Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programına kayıtlı öğrencilerin Hazırlık Sınıfını başarmaları veya Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavında başarılı olmaları halinde 5/ı Yabancı Dil dersi AA olarak YANO ve GANO hesaplamasına katılır”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Uludağ Üniversitesinden :

Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve

Araştırma Merkezi (ULUÇAM) Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, çevre kalitesinin yöresel ve ulusal boyutlarda sağlıklı sınırlar içinde tutulması için "Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUÇAM)" ile, çevre konusunda bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, çevre sorunlarını çözmek için yöntem ve öneriler geliştirmek, yöre halkını ve endüstrisini bilinçlendirmek ve eğitmek, bu çalışma sonuçlarını ilgili yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile paylaşmak, çevre ile ilgili yayın, danışmanlık, proje ve üretime yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, yürütmek ve koordine etmektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, merkezin kuruluşu, görevleri ve çalışma esaslarına ilişkin ilke ve kuralları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 14 üncü maddeleri ile Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek.1. maddesine dayalı olarak düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Organlar ve Nitelikler

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan terimlerden:

a) "Üniversite" Uludağ Üniversitesini,

b) "ULUÇAM" veya "Merkez" Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) "Rektör" Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

d) "Müdür" Merkez Müdürünü,

e) "Yönetim Kurulu" Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder,

Çalışma Alanları

Madde 5 — Merkezin çalışma alanları;

a) Çevre sorunları ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak ve yaptırmak, bunları teşvik ve koordine etmek,

b) Üniversitede çevre konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenciler ile, araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını desteklemek,

c) Yurtiçinde ve yurt dışında üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

d). Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

f) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü yayın yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

g) Çevre kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi için modeller geliştirmek ve uygulamak, istek üzerine ilgili mevzuat uyarınca işletme ve tesis kontrol çalışmaları yapmak,

h) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüd, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmaları yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

i) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi için, araştırma ve uygulamalar yapmak,

j) Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik, teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, çalışma alanları doğrultusunda laboratuvar, atölye ve gözlem yerleri kurmak ve yönetmek, Merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinmek,

k) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Organlar

Madde 6 — Merkez Organları;

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

d) ULUÇAM Sekreteri’dir.

Merkez Müdürü

Madde 7 — Merkez Müdürü Uludağ Üniversitesinin, çevre konusu ile ilgili bir bilim dalında tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ile iki Müdür Yardımcısını, Rektör 3 yıl için görevlendirir. Müdür Yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar ve Müdürün bulunmadığı zaman Müdür Yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 8 — Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesi içinde merkezi yönetmek,

c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak, her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,

d) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek,

e) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili uygulama ve araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Yıllık bütçe önerilerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

g) Çalışma gruplarında yer alacak elemanlar ile, uygulama ve araştırma projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve üretime yönelik faaliyetlerin sorumlularını belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Yönetim Kurulu

Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile birlikte 7 kişiden oluşur. Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik-Mimarlık, Tıp, Veteriner ve Ziraat Fakültesi dekanlarının her birinin; merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından önerdikleri üçer aday arasından 6 Yönetim Kurulu Üyesi, Rektör tarafından 3 yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere, yenileri aynı yöntemle seçilerek görevlendirilir.

Yönetim Kurulu en az dört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 10 — Merkez Yönetim Kurulunun görevleri:

a) Yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve Rektörün bilgisine sunmak,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

c) Merkez bünyesinde konuların özelliklerine göre gereken geçici veya sürekli çalışma gruplarını kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile yöneticiler, yönetici yardımcıları, koordinatörler, danışmanlar ve diğer elemanlara ilişkin müdürün önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektöre sunmak,

d) Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamaların desteklenme esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak,

e) İlgili mevzuata göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekillerini tespit etmek,

f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yurt içinde ve yurt dışında yapacakları, esasları Yönetim Kurulunca belirlenen çalışmalar için mali ve diğer her türlü destek taleplerini karara bağlamak,

g) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

h) Merkez Müdürünün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

i) Merkezin bütçe teklifini inceleyip karara bağlamaktır.

Danışma Kurulu

Madde 11 — Danışma Kurulu, Uludağ Üniversitesinin ve diğer Üniversitelerin öğretim elemanları, Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Müdürü, Uludağ Üniversitesi mezunları arasında merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında çevreye yönelik önemli bilimsel faaliyetler yapmış kişiler ile, Bursa Valisinin görevlendireceği ilgili Vali Yardımcısı, D.S.İ. I. Bölge Müdürü, Orman Bölge Müdürü, İller Bankası 2 nci Bölge Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Sağlık Müdürü,Tarım İl Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, İl Çevre Müdürü, BUSKİ Genel Müdürü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için seçilen, en az yirmi beş, en çok otuz üyeden oluşur.

Madde 12 — Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri atandıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör seçerler. Müdür oy hakkı olmaksızın Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 13 — Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine toplanarak merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur.

ULUÇAM Sekreteri

Madde 14 — ULUÇAM’ın işlerini yürütmek ve çalışmalarında müdüre yardımcı olmak üzere bir idari personel, Rektörlük makamınca ULUÇAM Sekreteri olarak atanır.

Madde 15 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırma, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 16 — 19/3/1995 tarih ve 22232 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUÇAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden:

Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı

Maddesinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Hazırlık Programında açılacak yaz programı 8 hafta sürelidir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2003-2004 ders yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Patates Kanseri [Synchytrium endobioticum (Schilberszky) Percival]

ile Mücadele Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2002/61)'de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No:2004/16)

MADDE 1 — 29/9/2002 tarihli ve 24891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Patates Kanseri [Synchytrium endobioticum (Schilberszky) Percival] İle Mücadele Hakkında Tebliğ" in "Yetiştirme Yasağı" başlıklı 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Bulaşık tarlalarda yetiştirme yasağı olan bitkiler ve uygulanacak işlemler aşağıdaki gibidir.

a) Bulaşık tarlalarda patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler yetiştirilmez.

b) Bulaşık tarlalarda toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler ile şaşırtma amaçlı fide ve fidan gibi üretim materyali yetiştirilmez.

Yukarda belirtilen ürünlerin dışında bulaşık tarladan diğer tarlalara toprak taşımayacak bitkiler yetiştirilebilir. Bu bitkilerin kök kısımları herhangi bir risk oluşturmaması için tarlada bırakılmalıdır. Üretim esnasında kullanılan alet ve ekipmanlar mutlaka dezenfekte edilmelidir.

c) Güvenlik kuşağında, sadece Synchytrium endobioticum’un ırklarına dayanıklı patates çeşitleri yetiştirilebilir. Bu zararlı organizmaya dayanıklı patates çeşitleri uygun ve geçerli metotlar kullanılarak saptanır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi : 5/4/2004

Karar No      : 2004/19

İşyeri : Aydın İl Özel İdare Müdürlüğü ve bağlı işyerleri

İnceleme : Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan değerlendirmede; Aydın İl Özel İdare Müdürlüğü ve bağlı Koçarlı, Buharkent, Kuyucak, Söke,Köşk, Kuşadası, Valikonağı,Germencik, Yenipazar, Sultanhisar, Karpuzlu ve Didim İlçe Özel İdare Müdürlüğü işyerlerinde çalışan işçilerin nitelikleri ve sayılarının dikkate alındığı, işçilerin temizlikçi, bekçi ve büro işçisi olarak görev yaptığı, bu nedenle işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genelİşler” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Aydın İl Özel İdare Müdürlüğü ve bağlı İlçe Özel İdare Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genel İşler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

 

Esas No

: 2004/2320

 

Karar No

: 2004/3249

 

İncelenen Kararın

 
 

Mahkemesi

: Ayvacık - Çanakkale S.H.

 

Tarihi

: 31.05.2002

 

Numarası

: 2002/202-2002/192

 

Davacı

: Yaşar Nayman

 

Davalı

: İsmail Hakkı İnanç, Melek İnanç

 

Dava Türü

: Evlat Edinmeye İzin

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

l Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 315. maddesi ile " Evlat edinme kararı, evlat edinenin oturma yeri; birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesine verilir. Mahkeme kararıyla birlikte evlatlık ilişkisi kurulmuş olur." Hükmü getirilerek, evlat edinmeye izin kararı verilmesi usulü kaldırıldığından, dava ve hüküm tarihi itibarıyla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8. maddesinin 5. bendindeki evlat edinme davalarında sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğuna ilişkin hükmü de zımni olarak yürürlükten kaldırılmıştır.

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesinin 1. bendinde 22.11.2001 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabı ile 03.12.2001 tarihli ve Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işlerde aile mahkemelerinin görevli olduğuna ilişkin hüküm mevcuttur.

Yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği l Ocak 2002 tarihinden itibaren aile mahkemelerinin faaliyete geçtiği tarihe kadar evlat edinme davalarında görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir.

Dava ve hüküm tarihinde, asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu nazara alınarak, resen dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece esasa girilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Diğer taraftan; Medeni Kanunun 305. maddesinin 1. fıkrasına göre bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.

Aynı kanunun evlat edinme kararı vermeden önce hakime araştırma yükümlülüğü getiren 316. maddesinde;

"Evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.

Araştırma özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir." hükmü mevcuttur.

Mahkemece, Medeni Kanunun 305. maddesinin 1. fıkrasındaki şartın gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilmeden ve 316. maddesi gereğince kapsamlı bir araştırma yapılmadan eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi de doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 15.03.2004

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

 

Esas No

: 2004/2319

 

Karar No

: 2004/3351

 

İncelenen Kararın

 
 

Mahkemesi

: Afyon l. A.H.

 

Tarihi

: 23.12.2002

 

Numarası

: 2002/180-2002/532

 

Davacı

: Zehra Karabuğa

 

Davalı

: Yaşar Karabuğa

 

Dava Türü

: Evlat Edinme

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 308. maddesinde "ayırt etme gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlat edinilemez" hükmü mevcuttur.

Aynı Kanunun 313. maddesinde ergin ve kısıtlıların hangi hallerde evlat edinilebileceği düzenlenmiş, son fıkrada "bunlar dışında küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır" denilmektedir.

Sözü edilen Kanunun evlat edinme kararı vermeden önce hakime araştırma yükümlülüğü getiren 316. maddesinin 1. fıkrasında da, evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verileceği belirtilmiştir.

Mahkemece, yukarıda açıklanan hükümler uyarınca evlat edinilenlerin rızalarının alınması gerekirken, bu hususa dikkat edilmeksizin sadece davacı ile davalı Yaşar'ın beyanlarına itibar edilerek davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 17.03.2004

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas No   : 2004/1437

Karar No : 2004/2019

Davacı Mustafa Eren ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Gebze 1.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 10.5.2002 günlü ve 2002/253-295 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 19.2.2004 gün ve Hukuk 2004-007810 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Mahkemece, Saliha'nın nüfus kaydında 1.1.1987 olan doğum tarihinin 1.1.1983 olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Dosyaya getirtilen aile nüfus kaydı içeriğinden, Saliha'nın 15.3.1983 doğumlu aynı anneden olma kardeşi Fehmi ile aralarında düzeltilen doğum tarihine göre 2 ay 14 günlük bir zaman aralığı bulunduğu görülmektedir. Bir kadının bu süre içinde iki kez doğum yapması tıbben olanaklı değildir.

Nüfus kaydında yapılacak olan düzeltmenin, diğer kayıtlarla (özellikle ilgilinin annesinin babasının ve kardeşlerinin kayıtlarıyla) çelişki yaratmamasına özen gösterilmesi gerekirken, mahkemece böyle bir sonucu doğuracak biçimde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 16.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı


Danıştay Kararı

Danıştay Başkanlar Kurulundan:

Karar No : 2004/6

Başkanlar Kurulu 30.3.2004 günü toplandı.

Daireler arasındaki iş dağılımını düzenlemek ve dosyaların süratle sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla:

1 — 3.10.2002 günlü ve 27 sayılı Danıştay Başkanlar Kurulu kararı gereğince Turizmi Teşvik Kanunu ve Çevre Kanununa ilişkin olanlar hariç Sekizinci Dairede görülmekte bulunan her türlü iş yerleriyle ilgili mevzuattan doğan uyuşmazlıklardan; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tesis edilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait işlemler ile bu iş yerlerinin geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemlere karşı açılan davalar ve temyiz başvurularının Sekizinci Dairede görülmeye devam edilmesine, bunların dışında kalanların, bu Kararın Resmi Gazetede yayımını izleyen ay başından itibaren Danıştay Onuncu Dairesinde çözümlenmesine,

2 — Kararın, Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe kadar Danıştay Genel Evrakına kaydedilecek olanlar ile halen Sekizinci Dairede kayıtlı bulunan davaların Sekizinci Dairece çözümlenmesine,

3 — Devredilmesi öngörülen konularda Sekizinci Dairece verilmiş ve verilecek kararlara ilişkin olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53'üncü maddesi hükmüne göre yargılamanın yenilenmesi ve 54'üncü maddesi hükmüne göre kararın düzeltilmesi istemlerinin Sekizinci Dairece sonuçlandırılmasına,

2575 sayılı Danıştay Kanununun 37'nci maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

Sayfa Başı