Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5540
Başlığı DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU, İL İDARESİ KANUNU, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN VE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 01/07/2006
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 4.Yasama Yılı 123.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 03/07/2006
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 04/07/2006
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 05/07/2006
Resmi Gazete Numarası 26219
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/802
Başkanlığa Geliş Tarihi 30/04/2004
Tasarının Başlığı Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Mülki idare amirliği sistemi ihdas edilmekte, valiliklere ve Bakanlık merkezindeki bazı görevlere atanmada birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıfa ayrıldıktan sonra birinci sınıfa ayrılma niteliğini kaybetmeme şartı getirilmekte, ayrıca mülki idare amirlerinin de ek göstergeleri, özel hizmet tazminatı ve makam tazminatı almaları öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon İçişleri Komisyonu 06/05/2004 28/05/2004 Raporunu Verdi 26/05/2004
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 06/05/2004 28/05/2004 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 461
Kanun Numarası: 5540
(1/802 ) Bilgileri