Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4505
Başlığı SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 27/01/2000
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 53.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 28/01/2000
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 12/02/2000
Resmi Gazete Numarası 23962
Diğer Bilgiler Son Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 2/368
Başkanlığa Geliş Tarihi 08/12/1999
Teklifin Başlığı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi.
Teklifin Özeti Anayasa Mahkemesince İptal Edilen Hükümleri İle , TBMM Üyelerinin Emekli Aylığı Bağlanırken Makam ve Temsil Tazminat Miktarlarında Yeni Düzenlemeler Yapılıyor.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 08/12/1999 15/12/1999 Raporunu Verdi 14/12/1999

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 297
Kanun Numarası: 4505
(2/368 ) Bilgileri