Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5754
Başlığı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 17/04/2008
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 2.Yasama Yılı 92.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 24/04/2008
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 07/05/2008
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 08/05/2008
Resmi Gazete Numarası 26870
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/2
Esas Numarası 1/465
Başkanlığa Geliş Tarihi 28/11/2007
Tasarının Başlığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelrde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 28/11/2007 14/03/2008 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 28/11/2007 11/12/2007 Raporunu Verdi

Esas Alınan Tasarı Teklif : 1/465
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 119
Kanun Numarası: 5754
Birleşenler
2/30
2/37
2/31
2/64
2/71
2/79
2/136
2/147
2/149
(1/465 ) Bilgileri