Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5597
Başlığı YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 08/03/2007
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 73.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 09/03/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 22/03/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 23/03/2007
Resmi Gazete Numarası 26471
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/5
Esas Numarası 1/1274
Başkanlığa Geliş Tarihi 01/12/2006
Tasarının Başlığı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınması; çıkış tarihi itibariyle son bir yılda altı aydan fazla yurt dışında ikamet edenler ve 7 yaşını doldurmamış olanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmaması ile harcın beyan ve ödenmesine ilişkin usül ve esaslar düzenlenmekte; "Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 07/12/2006 12/02/2007 Raporunu Verdi 12/02/2007

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1347
Kanun Numarası: 5597
(1/1274 ) Bilgileri