Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5283
Başlığı BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN
Kabul Tarihi 06/01/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 48.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 07/01/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 19/01/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 19/01/2005
Resmi Gazete Numarası 25705
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/918
Başkanlığa Geliş Tarihi 01/11/2004
Tasarının Başlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Mahkemeler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Üniversiteler, Mahalli İdareler ve Mazbut vakıflara ait sağlık birimleri ile Gençlik ve Spro Müdürlüğüne ait sporcu eğitim ve sağlık merkezleri hariç olmak üzere, bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kurum tabipliği dışındaki hastane, sağlık merkezi veya istasyonu gibi her ne ad altında olursa olsin insan sağlığı ile ilgili hizmet sunan birimlerin Sağlık Bakanlığına devredilmesiyle ilgili usul ve esaslar belirlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 05/11/2004 26/11/2004 Raporunu Verdi 24/11/2004
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 05/11/2004 11/11/2004 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 686
Kanun Numarası: 5283
(1/918 ) Bilgileri