Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Haziran 2002

CUMARTESİ

Sayı : 24772

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4759     Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’na, Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ’ye, Devlet Bakanı Recep ÖNAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU’ya, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/4109   8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2002/4110   İthalatı Türkiye Kızılay Derneği’nin Tekeli Altında Bulunan Primathamine ve Chloroquine Terkibindeki İlaçların, Tekel Altına Alınan İlaçlar Listesinden Çıkarılması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

2002/4129   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nda Boş Bulunan Üyeliğe, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Doç. Dr. Hüseyin SAK’ın Atanması Hakkında Karar

2002/4131  Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Bazı Görevlere Atanmalarına İlişkin Karar

 

Tebliğ

— Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/39 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/35 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/48 (1412 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3206 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 2002/36 Sayılı Kararı


31/5/2002 tarihli  ve 24771 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; Gümrük Yönetmeliği yayımlanmıştır.


31/5/2002

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06/B-5-2002-364

 

BAŞBAKANLIĞA

Moğolistan Cumhurbaşkanı Natsagiin BAGABANDİ’nin davetlisi olarak 1-3 Haziran 2002 tarihlerinde Moğolistan’a, 4-5 Haziran 2002 tarihlerinde Almatı’da düzenlenecek Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Doruk Toplantısı’na katılmak üzere 3-5 Haziran 2002 tarihlerinde de Kazakistan’a resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106. maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ÖmerİZGİ vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

31 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-8280

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Posidonia Denizcilik Fuarı”na katılmak üzere, 1 Haziran 2002 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

 

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-156-2002-373

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 31 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8280 sayılı yazınız.

“Posidonia Denizcilik Fuarı”na katılmak üzere, 1 Haziran 2002 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

31 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-8281

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

2002 Dünya Futbol Şampiyonasını izlemek ve görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Haziran 2002 tarihinden itibaren Güney Kore ve Japonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ’nün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Recep ÖNAL’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-157-2002-374

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 31 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8281 sayılı yazınız.

2002 Dünya Futbol Şampiyonasını izlemek ve görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Haziran 2002 tarihinden itibaren Güney Kore ve Japonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ’nün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Recep ÖNAL’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

31 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-8282

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Haziran 2002 tarihinden itibaren Moğolistan ve Kazakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-158-2002-375

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 31 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8282 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Haziran 2002 tarihinden itibaren Moğolistan ve Kazakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

31 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-8301

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Mayıs 2002 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

 

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-164-2002-381

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 31 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8301 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Mayıs 2002 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2002/4109

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 8/4/2002 tarihli ve 80360 sayılı yazısı üzerine anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/4/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

E. S. GAYDALI

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

M. YILMAZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

24/4/2002 Tarihli ve 2002/4109 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan “basın kimlik kartı sahipleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “belediye zabıtası kadrosunda görev yapan personel” ibaresi eklenmiştir.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/4110

7/6/1935 tarihli ve 2767 sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanuna göre ithalatı Türkiye Kızılay Derneği’nin tekeli altında bulunan Primathamine ve Chloroquine terkibindeki ilaçların, tekel altına alınan ilaçlar listesinden çıkarılması; Sağlık Bakanlığı’nın 8/4/2002 tarihli ve 150 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/4/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

E. S. GAYDALI

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

M. YILMAZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Karar Sayısı : 2002/4129

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere, Doç. Dr. Hüseyin SAK’ın atanması; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun değişik 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

N.ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

R. K. YÜCELEN

H. H. ÖZKAN

S.ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/4131

Ekli listede adları yazılı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; adı geçen Bakanlığın 24/4/2002 tarihli ve 2364 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/4/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

E. S.GAYDALI

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S.ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Tebliğ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :

Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı

— Vadeye bakılmaksızın bu kapsamda kullanılmış tüm krediler için yıllık faiz oranı % 48.26’dır.

— 16 Mayıs 2000 tarih, 24051 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/675 sayılı Kararla tasfiye edilen mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu kapsamında kullanılmış kredilere; Para ve Kredi Kurulu’nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 tarih, 20261 ve 23244 sayılı resmî gazetelerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sayılı tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

— Bu oran 1 Haziran 2002 tarihi itibariyle bir ay süre ile geçerlidir.

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı