Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4759
Başlığı SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 23/05/2002
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 4.Yasama Yılı 104.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 24/05/2002
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 31/05/2002
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 01/06/2002
Resmi Gazete Numarası 24772
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/981
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/05/2002
Tasarının Başlığı Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti 26.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU'nun Anayasa mahkemesince iiptali üzerine, iptal gerekçeleri doğrultusunda yeniden düzenlenen TASARI ile bahsi geçen Kanunlarda emekliliğe geçiş süresi ile ilgili "Kademelendirmede hizmet süresi bakımından oransal eşitlik sağlanarak kadın ve erkek bakımından asgari emeklilik yaşları arasındaki farklılıkla giderilmekte adil ve makul bir geçiş dönemi öngörülmekte ayrıca 8.9.1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanların yaş haddi nedeniyle istemleri üzerine veeya re'sen emekliye ayrılmaları halinde fiili hizmet sürelerinin 10 yılı doldurmuş olmaları şartıyla eemekli aylığına hak kazanmaları öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 14/05/2002 17/05/2002 Raporunu Verdi 17/05/2002
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 14/05/2002 16/05/2002 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 868
Kanun Numarası: 4759
(1/981 ) Bilgileri