Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4397
Başlığı RADYO VE TELEVİZYON VERİCİ TESİSLERİNİN TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLMESİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 06/07/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 1.Yasama Yılı 29.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 06/07/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 08/07/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 10/07/1999
Resmi Gazete Numarası 23751
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/376
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/06/1999
Tasarının Başlığı Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo -Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti 3517sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine PTT'ye devredilen radyo, televizyon verici tesisleri ve personel ile ilgili olarak ortaya çıkan hukuki boşluğu gidermek amacıyla hazırlanmış olan tasarıyla; Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne devredilen bütün radyo ve televizyon verici ve aktarıcı istasyonları, program linkleri, TV yayınlarının uydudan alınmasında kullanılan sistemler, bunlara ait taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü techizatın Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna bedelsiz devri öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 26/06/1999 30/06/1999 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 26/06/1999 29/06/1999 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 26/06/1999 30/06/1999 Raporunu Verdi 30/06/1999

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 10
Kanun Numarası: 4397
(1/376 ) Bilgileri