Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5302
Başlığı İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
Kabul Tarihi 22/02/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 61.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 24/02/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 03/03/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 04/03/2005
Resmi Gazete Numarası 25745
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/856
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/07/2004
Tasarının Başlığı İl Özel İdaresi Hakkında 24.6.2004 Tarihli ve 5197 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
Tasarının Özeti İl Özel İdaresi Hakkında 24.6.2004 Tarihli ve 5197 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 15/07/2004 10/02/2005 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 15/07/2004 10/02/2005 Raporunu Verdi 08/02/2005

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 791
Kanun Numarası: 5302
(1/856 ) Bilgileri