18 Aralık 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26734

KANUN

SPORDA DOPİNGE KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE

KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5721                                                                                                  Kabul Tarihi : 10/12/2007

             MADDE 1 – (1) 19 Ekim 2005 tarihinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün bünyesinde kabul edilen “Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme”ye katılmamız uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/12/2007