Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4969
Başlığı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 31/07/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 114.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 04/08/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 11/08/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 12/08/2003
Resmi Gazete Numarası 25197
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/653
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/07/2003
Tasarının Başlığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Milli İstihbarat Teşkilatına ait bina ve tesislerin güvenliği için 2003 yılı sonuna kadar toplam 150 kişiyi geçmemek üzere ilave sözleşmeli personel istihdam edilmesi, Öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 28/07/2003 30/07/2003 Raporunu Verdi 30/07/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 264
Kanun Numarası: 4969
(1/653 ) Bilgileri